Tandpine (odontalgia)


Hvis en tand er meget beskadiget af caries, har været fyldt flere gange, har gennemgået rodbehandling eller været udsat for et traume, kan den til sidst være så svækket, at en almindelig fyldning ikke kan holde sammen på den. Det kan derfor være nødvendigt at lave en krone af porcelæn eller guld.

Når man laver en krone på en tand, vil man i første omgang komme på klinikken hvor tandlægen sliber tanden til og tager et aftryk. Dette aftryk sendes til en tandtekniker som fremstiller kronen. I mellemtiden påsættes tanden en midlertidig krone for at beskytte tand og tandkød. Ca. 7-10 dage senere er den endelige krone klar, og denne cementeres fast på stubben af tanden. Man kan ikke se forskel på en porcelænskrone og en almindelig tand.

Det er vigtigt, at opretholde en optimal hygiejne omkring kronetanden, da kronetanden (dvs. den naturlige tand, som kronen er fæstnet på) fortsat er udsat for caries/parodontose, også selvom der er kommet en krone på.

Det er især overgangen mellem den naturlige tand og kronen, der skal holdes grundigt rent, dvs. hele vejen rundt om tanden. Tandlægen eller tandplejeren vil vejlede i dette.

Hvis kronen går løs, er det vigtigt, at henvende sig på klinikken med det samme, da der ellers hurtigt kan opstå caries i tandstubben.